Toerusting Programme

Bybelskool
Die Bybelskool vind weekliks plaas op ‘n Woensdagaand. Behalwe vir die unieke boodskap oor die Bybelboeke, word toepaslike Bybelse onderwerpe en tema’s ook behandel.
Netwerk
Netwerk is ‘n kursus wat lidmate help om hulle Godgegewe gawes te ontdek en fisies in te skakel by ‘n bediening in die gemeente.
Veritas
Veritas is ‘n kursus wat lidmate help om die Bybel meer effektief te lees. Die kursus help jou met Bybel uitleg en toepassing
Hoe hoor 'n mens God se stem?
Hoe hoor 'n mens God se stem? is 'n kursus wat jou help om te onderskei wanneer is dit God wat met jou praat, wanneer is dit maar jou eie begeertes of dalk ander stemme wat jy verwar met God se stem.
Mannebediening
Vir die mans is daar verskeie bedieningsgroepe wat weekliks in die gemeente vergader.
Leerplan in die Sondagskool
Die ODOS-leerlan word as toerustingsmodel vir graad 1 tot graad 9 in die Sondagskool gebruik.